warning می توانید با فعال کردن جاوا اسکریپت مرورگرتان ، از امکانات بیشتری بهرمند شوید . مشاهده جزئیات
آنتی رول بار چیست؟
clear
آنتی رول بار چیست؟
441

آنتی رول بار چیست؟

شاید شما هم به این قضیه فکر کرده باشید که در پیچ ها و در سرعت های بالا خودرو ها با توجه به میل به خم شدن به قسمت خارج پیچ چگونه واژگون نشده و تعادل خود را از دست نمی دهند؟

در توضیحی کوناه قطعه ای که مانع این کار می شود را به شما معرفی می کنیم.

آانتی رول بار چیست؟

آنتی رول بار یکی از اجزای سیســتم تعلیق خودرو است که وظیفه آن حفظ تعادل خودرو در پیچ ها است. خودرو در زمان پیچیدن به طور طبیعی مایل است به سمت خارج پیچ خم شــود.

در این حالت فنرها در ســمت خارج پیچ فشرده شــده و در داخل پیچ کشیده می شوند و این حالت می تواند تعادل خودرو را بر هم بزند. برای رفع آن می توان از فنرهای سفت تر اســتفاده کرد اما در این صورت راحتی رانندگی در مســیرهای مستقیم از میان می رود. به همین دلیل طراحان سیســتم تعلیق خودرو راه حلــی را به وجــود آورده اند که کمترین تأثیر را بر رانندگی در مســیرهای مستقیم داشته باشد اما در مقابل تعادل خودرو را در پیچ ها حفظ کند و آن استفاده از آنتی رول بار است.

#s-img-div#

#s-img-link#http://s9.picofile.com/file/8327171434/Alfetta_front_suspension_antiroll_1_.jpg#e-img-link#

#s-img-link#http://s8.picofile.com/file/8327171768/Swaybar_Anti_Roll_bar_2.jpg#e-img-link#

#e-img-div#

 

آنتی رول بار در حقیقت به شکل میله خم شده ای است که از دو طرف به سیســتم تعلیق خودرو متصل اســت و از بخش میانی به شاسی خودرو. در زمان پیچیدن، این میله در یک سو به همراه سیستم تعلیق بالا می رود و در سوی دیگر پایین می اید اما به دلیــل یکپارچه بودن، آنتی رول بار این دو حرکت را خنثی می کند و به همین دلیل خودرو در زمان پیچیدن کمتر به یک ســو می خوابد.

آنتی رول بار را میتوان به صورت یک میله که از یک چرخ به چرخ دیگر رفته اســت در زیر خودرو دید. وجود آنتی رول بار در خودروهای اسپرت یک الزام اســت چرا که بدون این سیستم، این خودروها در زمان پیچیدن و به خصوص در زمــان خروج از پیچ، کنترل خود را از دست می دهند.

مطالب مرتبط